Tuesday, February 23, 2010

Stefany - 2009 and 2010

Stefany's pictures from 2009 and 2010

Shape Collage - Free Automatic Photo Collage Maker

Some interesting photo collage appllication

Saturday, February 20, 2010

Thursday, February 18, 2010

Wednesday, February 10, 2010

Рецицлиране на хартия

1 тон рециклирана хартия или картон спестява около 13 дървета Хартията може да се рециклира до 8 пъти.

Най–често срещания отпадък в океаните са опаковки от хранителни продукти.

Оползотворяването на всеки тон хартиени отпадъци води до икономията на 800 кг целулоза, 810 КWh електроенергия .

При преработката на 1000 кг хартиени вторични суровини се спестява около 3,5 куб. м дървесина.

Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво.

Един тон рециклирана хартия или картон спестява приблизително 32 000 литра вода.

Източник: http://www.ecomind-bg.eu/

Monday, February 8, 2010

Saturday, February 6, 2010

My favorites of 2009

Mira in late afternoon of May 2009


Self in April 2009

Tanya in September 2009. Freezing but modeling perfect

Kusadasi in May 2009


kusadasi, may 2009

Valya in August 2009

Valya in August 2009

Valya in June 2009

Self in April 2009

Valya, June 2009

Nadya, June 2009

Masha, June 2009


Naturmort, Mart 2009

Naturmort, Mart 2009


November 2009, Maya's cool shoes in autumn

Paris street, October 2009


Paris night view from Eiffel towel, October 2009


January 2009


Tanya, September 2009

Buy food pictures

Buy travel images