Wednesday, February 10, 2010

Рецицлиране на хартия

1 тон рециклирана хартия или картон спестява около 13 дървета Хартията може да се рециклира до 8 пъти.

Най–често срещания отпадък в океаните са опаковки от хранителни продукти.

Оползотворяването на всеки тон хартиени отпадъци води до икономията на 800 кг целулоза, 810 КWh електроенергия .

При преработката на 1000 кг хартиени вторични суровини се спестява около 3,5 куб. м дървесина.

Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво.

Един тон рециклирана хартия или картон спестява приблизително 32 000 литра вода.

Източник: http://www.ecomind-bg.eu/

Post a Comment

Buy food pictures

Buy travel images