Tuesday, March 1, 2011

Фотоизложба "Автопортрети"

Фотоизложба "Автопортрети" е на Павел Байев и се намира в Полски инситут - София (ул. Веселец 12) до 31 март 2011г. Изложбата е много приятна и си заслужава да се види. Повече информация тук http://www.polinst-bg.org/index.php?open=readmore&id=375 .

Post a Comment

Buy food pictures

Buy travel images